Sheetrock 5x8x4x4

 

Sheetrock 419-109 5x8x4x4 Firecode Core Gypsum Board